Viete kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?

Datum: 22.06.2022

Nielen po náročnej liečbe, úraze, operácii, ale aj pri sústavne liečenej chronickej diagnóze majú slovenskí pacienti možnosť využiť kúpeľný liečebný pobyt podľa svojej diagnózy v prírodných liečebných kúpeľoch.

Viete kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?

Podstatou kúpeľného pobytu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo forme lekárskych úkonov a liečebných procedúr predpísaných kúpeľným lekárom podľa pacientovej diagnózy. Pobyt s plnou alebo čiastočnou úhradou (skupiny A alebo B) možno absolvovať ambulantnou alebo ústavnou formou.

Aké sú výhody kúpeľnej liečby?

  • čas na liečbu a relax – v kúpeľoch odpadajú bežné starosti, ktoré môžu sprevádzať ambulantnú liečbu (doprava na procedúry, odbiehanie z práce, povinnosti, domácnosť a pod.)
  • konzultovanie liečby s kúpeľným lekárom alebo fyzioterapeutom
  • prírodný liečivý zdroj
  • zmena prostredia

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu?

O tom, či spĺňate podmienky na absolvovanie kúpeľnej liečby rozhoduje lekár (špecialista alebo všeobecný lekár), ktorý vám vypíše kúpeľný návrh. Ten následne odovzdáte (osobne alebo poštou) svojej zdravotnej poisťovni. Poisťovňa má spravidla 30 dní na to, aby vám poslala vyrozumenie o schválení alebo zamietnutí kúpeľnej liečby.

Ako často môžete kúpele absolvovať?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku môžete absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých diagnózach raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či po operáciách je kúpeľná liečba možná len raz pre konkrétny stav.

Aká je dĺžka kúpeľnej liečby?

Dĺžka kúpeľnej liečby pre jednotlivé diagnózy je uvedená v indikačnom zozname. Zvyčajne ide o 21 dní, pri niektorých diagnózach až o 28 dní.

Akú sumu za vás hradí zdravotná poisťovňa?

Existujú dve skupiny úhrad kúpeľnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia:

  • skupina A: hradí sa zdravotná starostlivosť, ubytovanie v určitom štandarde a strava (formou plnej penzie),

 

  • skupina B: hradí sa len zdravotná starostlivosť; ubytovanie a stravu v zariadení si pacient hradí sám.

Z ktorých kúpeľných zariadení je možné si vybrať?

V prípade, ak ste na základe lekárskych podkladov boli zaradení do skupiny A, poisťovňa Vám zariadenie vyberá sama. Pokiaľ spadáte do skupiny B, máte možnosť výberu z celého zoznamu kúpeľných zariadení. Kompletný zoznam zmluvných kúpeľných zariadení nájdete na stránke každej zdravotnej poisťovne. Najvhodnejšie je vyhľadať si také, ktoré sa špecializuje práve na váš zdravotný problém, prípadne ho má zaradený v kúpeľných pobytoch.

 

 

 

 

Čítané: 666 x